Terapia skolioz, wad postawy i przetwarzania informacji zmysłowej. Terapia holistyczna dzieci 3+.

Zapisz się na kurs

Akceptuję postanowienia Regulaminu (pobierz).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych.

* Pola wymagane

Opis kursu

Szkolenie z terapii Skolioz, wad postawy i dysfunkcji SI z dr Pawłem Cyrkiem wyróżnia połączenie trzech rodzajów pracy

=> biomechaniczno-powięziowej terapii manualnej dzieci związanej z Łańcuchami Anatomicznymi

=> praca związana z sensomotoryką, tzn. wykorzystaniem zmysłów, układu przedsionkowego i propriocepcji. Jej cel to m.in. wykształcenie samodzielnej zdolności do regulacji zachowań związanych z doświadczaniem swojego ciała 

=> praca z zaangażowaniem nieprzeciętnej twórczości w terapii, która budzi potencjał dziecka, m.in. poprzez zabawę. To podejście motywuje podopiecznego do wykonywania celowanych indywidualnie dobranych ćwiczeń, także w codziennych warunkach. 

Kurs selekcjonuje zastosowanie różnych metod, m.in terapii skolioz (m.in. Metoda Dobosiewicz i Fits), korekcji wzorców ruchowych (m.in. Bobath i PNF) czy też z integracji sensomotorycznej przy dolegliwościach neuro-pochodnych. Tym samym dr Cyrek łączy na kursie najważniejsze aspekty korekcji wad postawy, wzorców ruchowych jak i regulacji zachowań związanych z doświadczaniem swojego ciała.

Jak skutecznie pracować z dzieckiem? Jak dobrać terapię, biorąc pod uwagę jego wady posturalno ruchowe, zespoły chorobowe i potencjał współpracy przy korekcji? Nasze szkolenie daje odpowiedzi na te pytania poprzez:

  • Diagnostykę możliwości dziecka pod kątem ich wykorzystania w terapii i w codzienności, w której funkcjonuje
  • Diagnostykę wzorców postawno-ruchowych oraz potrzeb dziecka ze względu na zespoły neurologiczne jeśli występują (np. spektrum autyzmu). Jej przedłużeniem może być Terapia Manulna konkretnych Łańcuchów Anatomicznych 
  • Terapię z wykorzystaniem zabawy, zaangażowanego uczestnictwa i elementów Integracji Sensorycznej 

Dlaczego właśnie ten kurs?

  • Ze względu na precyzyjną diagnostykę i holistyczną zintegrowaną terapię, o której dokładniej w Planie Kursu. Co więcej, dzięki poukładanej diagnostyce, Kursanci po szkoleniu potrafią stosować jasne wytyczne dotyczące postępowania przy: zaburzeniach sensorycznych, skoliozach, koślawości kończyn czy też przeciążających wzorcach ruchu.
  • Wykorzystanie nowoczesnych metod analizy wzorców ruchu w oparciu o badania kliniczne dotyczące problemów posturalnych (m.in. Skolioz) i zespołów chorobowych u dzieci
  • Prowadzących z wieloletnim doświadczeniem pracy z najmłodszymi, specjalizujących się nie tylko w metodach posturalno-ruchowych, ale także będących praktykami SI
  • Koordynowaną przez prowadzących możliwością diagnostyki i terapii dziecka w trakcie kursu

Plan kursu

Wszystkie wspomniane niżej zagadnienia są w 80% realizowane w praktyce, tj. na konkretnych przykładach pacjentów (możliwe ich zaproszenie) i w praktyce ćwiczeń kursantów.

1. Wywiad: czerwone flagi, dolegliwości współtowarzyszące, dotychczasowe diagnozy, możliwości współpracy z innymi terapeutami / nauczycielami w terapii dziecka?

> Badanie wzorców ruchowych, jeśli wskazana - analiza chodu i biegu slow motion.

> Potencjał środowiska dziecka, czyli np. jak wykorzystać futrynę, poszewkę czy hobby hourse do korekcyjnych zabaw ruchowych?

2. Holistyczna diagnostyka dziecka

> Określenie głównej dolegliwości: testy, badanie manualne i wzorce w ruchu w zwolnionym tempie (jeśli potrzebne). Wada postawno-ruchowa czy problem neurologiczny?

> Interakcja pierwszej wizyty, czyli znalezienie silnych stron i wstępny plan terapii

> Współpraca z rodzicami / opiekunami. Nazwanie wspólnych celów i działań, które będą: realne, zmotywowane i określone w czasie.

3. Terapia skolioz, koślawości, wad postawy i dysfunkcji integracji sensorycznej

> Nauka znajdowania napięć poszczególnych Łańcuchów Anatomicznych (ŁA). Mięśniowo-powięziowa Terapia Manualna ŁA. Uświadamianie dziecku odczuć, jakie będzie miało w przyszłości poprzez naklejanie taśm zwiększających już istniejące napięcia.

> Twórcze ćwiczenia mięśni tonicznych i posturalnych dopełnione poprzez pracę na właściwie zdiagnozowanych wzorcach ruchowych, m.in. wykorzystanie hulajnogi, trampoliny, łóżka. Uwzględnienie najskuteczniejszych ćwiczeń (m.in. na podstawie EBM) w pracy ze skoliozą i innymi wadami postawy.

> Dobranie wzorców korekcyjnych, tj. takich, które dziecko rozpozna jako swoje, np. różne korekcyjne rodzaje bujania się przy muzyce na trampolinie, sensoryczny tor bodźców.
 

Cena

Data i miejsce

Prowadzący

dr Paweł Cyrek -

terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta manualny, diagnostyk i wykładowca w Krakowie. Specjalizuje się w leczeniu dzieci i młodzieży za równo ze względu na wady postawy, jak i dolegliwości psychoruchowe i neurologiczne. W pracy klinicznej przykłada dużą uwagę do precyzyjnej diagnostyki, potencjału pracy z podopiecznym (jego środowiskiem) i do indywidualnego prowadzenia terapii.

Ukończył kursy uwalniania mięśniowo-powięziowego u dzieci, skolioz wg Fits. Był zapraszany jako tłumacz przy kursach Bobath, Terapii Manualnej oraz na konferencji dotyczącej chorób neurologicznych.

Pracuje metodami integrującymi wzorce ruchu, Autonomiczny Układ Nerwowy oraz funkcje powięzi. Opinie jego pacjentów są dostępne na stronie: ZnanyLekarz.pl

Prowadzi szkolenia dla fizjoterapeutów z zakresu Terapii dzieci, Diagnostyki wzorców postawno-ruchowych i Treningu Medycznego, m.in. we współpracy z CWB w Koszalinie, WSEiT w Poznaniu czy Medikos w Radomiu. Absolwent licznych krajowych i międzynarodowych kursów dokształcających. Jest autorem koncepcji terapii Centralnego Układu Nerwowego, wzorców postawy i Treningu Medycznego Propriocepcji.

W 2018 r. obronił na krakowskim AWF-ie pracę doktorską nt. wpływu aktywności fizycznej na występowanie skolioz, jakość życia i próg wrażliwości bólowej. Wykłada i uczy m.in. Diagnostyki wad posturalno-ruchowych na Akademii Krakowskiej.