Masaż Tkanek Głębokich i Łańcuchy anatomiczne

Cel i Opis kursu

Kurs Masażu Tkanek Głębokich prowadzony przez dr Pawła Cyrek posiada co najmniej trzy warte zauważenia cechy...

1) Nauka precyzyjnej diagnostyki palpacyjnej na różnych poziomach dysfunkcji tkanki: mięśniowej, więzadłowej, nerwowej, naczyniowej oraz trzewnej. Akcent na kształtowanie i doskonalenie palpacji jest w naszym przekonaniu gwarantem bezpiecznego, pewnego i skutecznego wykonywania terapii.

2) Prowadzący dr Paweł Cyrek, który czerpie z własnego wieloletniego doświadczenia, wiedzy klinicznej i sekcyjnej autorytetów w tematyce mięśnio-powięzi (C. i L. Stecco, R. Schleip, T. Myers),

3) Podejście funkcjonalne uwzględniające łańcuchy mięśniowo-powięziowe, przebiegające pod różnymi kątami w naszym ciele. Bierze ono pod uwagę zarówno ciągłości przenoszonych napięć, jak i występowanie punktów spustowych na ich przebiegu.

Jak prowadzony jest kurs?

Kurs prowadzony jest metodą warsztatową, tak aby uczestnicy w jak największym stopniu mogli praktycznie wykorzystać zdobytą wiedzę. Kursanci pracują na konkretnych dolegliwościach i po przekazaniu treści przez prowadzącego, na bieżąco wychodzą naprzeciw kolejnym problemom posturalnym i mięśniowo-powięziowym. Istnieje możliwość rozszerzenia kursu o praktykę z pacjentem.

Umiejętności

  • samodzielne diagnozowanie tkanek miękkich, jak i towarzyszących im wzorców postawy,
  • wykonanie bezpiecznej i skutecznej terapii uwalniania mięśniowo powięziowego i przegród międzymięśniowych w sposób szanujący zasady ergonomii pracy,
  • właściwy dobór autoterapii dla pacjentów.

Każdy uczestnik po odbyciu szkolenia otrzymuje certyfikat ukończenia kursu "Masaż Tkanek Głębokich i Łańcuchy Anatomiczne - diagnotyka i terapia struktur miękkotkankowych". 

Cena i czas trwania

1100 zł - moduł podstawowy (20 godzin, 2 dni). Ta sama cena i liczba godzin za moduł rozwijający.

Grupy studentów (od trzech w górę) mogą otrzymać rabat w wysokości 100zł od osoby. 

Jeśli na ten kurs zgłosi się osoba z Twojego polecenia, otrzymasz 100zł rabatu na ten kurs - jej imię i nazwisko wpisz proszę w formularzu zgłoszenia obok :).

Na cały dwumodułowy kurs składa się 40 godzin dydaktycznych szkolenia.

Data i miejsce

  • Kraków 2023 - daty do ustalenia

Tematyka

Więcej o kursie… Pobierz tematykę w formacie pdf

Prowadzący

dr Paweł Cyrek - terapeuta manualny, diagnostyk i wykładowca w Krakowie. W swojej pracy stosuje najczęściej terapię mięśniowo-powięziową w leczeniu dzieci i dosrosłych. Przykłada dużą rolę do diagnostyki wad postawy i wzorców ruchowych, aby precyzyjnie ocenić, który z łańcuchów anatomicznych wymaga terapii. Pracuje metodami integrującymi wzorce ruchu, Autonomiczny Układ Nerwowy oraz funkcje powięzi. Opinie jego pacjentów są dostępne na stronie Znany Lekarz

W 2018 r. obronił na krakowskim AWF-ie pracę doktorską nt. wpływu pracy siedzącej i stojącej na poziom bólu kręgosłupa, występowanie skolioz i jakość życia. Wykłada i uczy anatomii palpacyjnej oraz diagnostyki wad postawy na Akademii Krakowskiej.

Prowadzi szkolenia dla fizjoterapeutów z zakresu masażu tkanek głębokich, terapii powięziowej, wad postawy i treningu medycznego, m.in. we współpracy z WSEiT w Poznaniu, CWB w Koszalinie, AthleticoMed w Bydgoszczy czy Medikos w Radomiu. Absolwent licznych krajowych i międzynarodowych kursów dokształcających.

Zapisz się na kurs

Akceptuję postanowienia Regulaminu (pobierz).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu informowania mnie o kursach.

* Pola wymagane